The Finger Pointing Worker & Kota Takeuchi

August 27, 2018

*1982 in Hyogo, JP, lives and works in Tokyo and Fukushima, JP

Pointing at Fukuichi Live Cam
2011, Multimedia installation

The Fukuichi Live Camera was installed in Fukushima after the earthquake in March 2011 that led to a nuclear disaster at the Fukushima nuclear power plant, with the object of creating greater transparency to respond to the charge that pictures released to the international media had been censored. The video camera continually sent images from the scene of the disaster, and users could follow what was happening online. A worker, who is known to the artist, used this media attention to stand for twenty minutes in front of the camera pointing an accusatory finger at it and, by extension, at the audience. He became known as “the finger-pointing worker.” During this episode the worker observed himself and his movements by connecting to the camera via his cell phone.

Sebastian Althoff

 

The Finger Pointing Worker & Kota Takeuči
1982, JP, dzīvo un strādā Tokijā un Fukušimā, JP

Norādot uz Fukuiči tiešsaistes kameru
2011, multimediju instalācija

Fukuiči tiešsaistes kamera tika uzstādīta Fukušimā pēc 2011. gada martā notikušās zemestrīces, kas izraisīja kodolkatastrofu Fukušimas atomelektrostacijā ar mērķi radīt lielāku caurspīdīgumu, lai atbildētu uz apsūdzību, ka starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotie attēli tikuši cenzēti. Videokamera nepārtraukti nosūtīja attēlus no katastrofas vietas, un lietotāji
tiešsaistē varēja sekot notiekošajam. Kāds māksliniekam pazīstams darbinieks izmantoja šo mediju uzmanību, un divdesmit minūtes stāvēja kameras priekšā, apsūdzoši norādot uz to un līdz ar to – uz skatītājiem, ar pirkstu. Viņš kļuva pazīstams kā “ar pirkstu rādošais darbinieks” (The Finger Pointing Worker). Šīs epizodes laikā darbinieks vēroja sevi un savas kustības, pieslēdzoties kamerai caur mobilo tālruni.

Sebastjans Althofs