Frédéric Krauke

August 27, 2018

*1981 in Berlin, DE, lives and works there

Waterboarding
2012, Video documentation of a performance at the Naherholung Sternchen Club in Berlin

Waterboarding is a form of torture in which water is poured over a cloth covering the face of an immobilized captive tied to a tilted board on their back, which causes the victim to experience the sensation of drowning. The 2014 official U.S. Senate’s report on the CIA’s interrogation and detention programs in the wake of September 11 cities waterboarding 252 times as a common CIA practice.

In his performance Waterboarding, Frédéric Krauke enacts both the situation of the victim and the CIA agent. Mr. Squeaky Clean in a white shirt and tie performs the same torture on himself to which he subjects his victim. In this self-subjected torture to the point of near-exhaustion, he does not succeed in washing away the guilt of inflicting torture.

Bernhard Serexhe

 

Frederiks Krauke
1981, Berlīne, DE, dzīvo un strādā turpat

Ūdens spīdzināšana
2012, Video dokumentācija par performanci klubā Naherholung Sternchen Berlīnē

Ūdens spīdzināšana ir pratināšanas veids, kuras laikā pār drānu, kas pārklāta kustēties nespējīga gūstekņa sejai, kas uz muguras piesiets pie slīpa dēļa, tiek liets ūdens, tādējādi upurim izraisot slīkšanas sajūtu. 2014. gada oficiālajā ASV Senāta ziņojumā par CIP pratināšanas un aizturēšanas programmām pēc 11. septembra notikumiem, ūdens spīdzināšana minēta 252 reizes kā izplatīta CIP prakse.
Savā performancē “Ūdens spīdzināšana” Frederiks Krauke izspēlē gan cietušā, gan CIP aģenta situāciju. Misters Ļoti Tīrais baltā kreklā un kaklasaitē sev izpilda to pašu spīdzināšanu, kurai pakļauj savu upuri. Šajā pašpakļautajā spīdzināšanā līdz spēku izsīkuma punktam, viņam neizdodas aizskalot vainas apziņu par spīdzināšanas veikšanu.

Bernhards Serekse