Marc Lee

August 27, 2018

*1969 in Knutwil, CH, lives and works in Zurich, CH

Me, 2015
Web-based interactive installation

Smartphone users can use the Instagram service to take photos and videos and share them with unlimited others all over the world on a variety of social networking platforms. If the default setting of the Instagram app is not changed, the posts are visible for the entire world; otherwise, they are only available to selected followers. Already in 2012 Instagram added a geotagging feature where users could add metadata to their images giving the longitude and latitude coordinates, or the name of the location where the image was taken.

Marc Lee’s work Me demonstrates in an amazing way how simple it is for interested services or agencies all over the world to identify the location of Internet users at the moment a picture is taken to within a few meters. By amalgamating a user’s geographic coordinates it is simplicity itself to create and track the person’s movement profile. Geotagging features are now available on a wide range of devices, including cameras, Smartphones, and satnav systems; they are installed in both private and company vehicles, and even some farm animals carry them.

Bernhard Serexhe

 

Marks Lī
1969, Knutvila, CH, dzīvo un strādā Cīrihē, CH

Es
2015
Interaktīva interneta instalācija

Viedtālruņu lietotāji var izmantot Instagram pakalpojumu, lai uzņemtu fotoattēlus un videoklipus un koplietotu tos ar neierobežotu skaitu citu cilvēku visā pasaulē dažādās sociālās tīklošanas platformās. Ja netiek mainīts Instagram lietotnes noklusējuma iestatījums, attēli ir redzami visai pasaulei; pretējā gadījumā tie ir pieejami tikai izvēlētiem sekotājiem. Jau 2012. gadā Instagram pievienoja ģeogrāfiskās marķēšanas iespēju, kuru izmantojot lietotāji var pievienot metadatus attēliem, norādot atrašanās vietas, kurā uzņemts attēls, garuma un platuma koordinātas vai nosaukumu.
Marka Lī darbs “Es” lieliski parāda, cik vienkārši ir ieinteresētiem pakalpojuma sniedzējiem vai aģentūrām visā pasaulē noteikt interneta lietotāju atrašanās vietu brīdī, kad tiek uzņemts attēls līdz precizitātei dažu metru robežās. Apvienojot lietotāja ģeogrāfiskās koordinātes, ir vienkāršāk par vienkāršu izveidot un izsekot personas pārvietošanās profilu. Ģeogrāfiskās marķēšanas iespēja tagad ir pieejama plašam ierīču klāstam, tostarp kamerām, viedtālruņiem un satelīta navigācijas sistēmām; tās tiek uzstādītas gan privātajos, gan uzņēmuma transportlīdzekļos, un tos nēsā pat daži mājlopi.

Bernhards Serekse