Bernhard Serexhe

August 27, 2018

*1950 in Wittlich (DE), lives and works in Karlsruhe (DE)

New code names
Site specific installation, Adhesive foil
2015/2018

The code names of surveillance activities of intelligence services are published regulary in various open internet forums. Here are some out of thousands, used by the U.S. National Security Agency (NSA) and the British Government Communications Headquarters (GCHQ) which are affiliated with hacking and bugging: BLACKPEARL – COTS – DANERSPRITZ – DROPMIRE – FAIRVIEW – LEGION RUBY – LIFESAVER – OCEAN -PROTOSS – QUANTUMCOOKIE – RAGEMASTER – SNEAKERNET – STUXNET – TUMULT – … each one of the seemingly never-ending list of these deliberately nonsensical names stands for secret activities aimed against individuals, private companies or foreign nations.

Since infinitely many code names have been consumed, to date, the installation “New Code Names” proposes fresh, yet unused code names for spy and surveillance operations. Some of them are: FUCKTHEMALL – BLOODHOUND – GOLDENASS – BADNEWS – STICKYFINGER – BLOODYNOSE – FAKEAGENT – MUCKY PUP – FILTHY PIG – SOD – KINKYHARRY – CRUELWHIP – MINDVIBRATOR – NOPARDON – DIRTYJOB.

 

Bernhards Serekse
1950, Vitliha (DE), dzīvo un strādā Karlsrūē (DE)

Jaunie kodētie nosaukumi
Konkrētai vietai paredzēta instalācija
Līmlenta
2015/2018

Izlūkdienestu uzraudzības darbību kodētie nosaukumi tiek regulāri publicēti dažādos atklātos interneta forumos. Lūk, daži no tūkstošiem, ko izmanto ASV Nacionālā drošības aģentūra (NSA) un Lielbritānijas Valdības Komunikāciju galvenā pārvalde (GCHQ), kas saistīti ar nelikumīgu piekļūšanu datiem un slepenu noklausīšanos: BLACKPEARL – COTS – DANERSPRITZ – DROPMIRE – FAIRVIEW – LEGION RUBY – LIFESAVER – OCEAN – PROTOSS – QUANTUMCOOKIE – RAGEMASTER – SNEAKERNET – STUXNET – TUMULT -… katrs no šķietami nebeidzamajiem šo apzināti bezjēdzīgo vārdu sarakstiem apzīmē slepenas darbības, kas vērstas pret indivīdiem, privātiem uzņēmumiem vai ārvalstīm.

Tā kā līdz šim izmantoti nebeidzami daudz kodētu nosaukumu, instalācija “Jaunie kodētie nosaukumi” piedāvā jaunus, vēl neizmantotus kodētos nosaukumus spiegošanas un uzraudzības operācijām. Daži no tiem ir: FUCKTHEMALL – BLOODHOUND – GOLDENASS – BADNEWS – STICKYFINGER – BLOODYNOSE – FAKEAGENT – MUCKY PUP – FILTHY PIG – SOD – KINKYHARRY – CRUELWHIP – MINDVIBRATOR – NOPARDON – DIRTYJOB.

Bernhards Serekse
Ei Guck Emol – Uzmanies
Konkrētai vietai paredzēta instalācija
Papīra caurule, uz vietas atrastie zari, metāla stieple
2015/2018

Sabiedrības izpratne par nelikumīgām uzraudzības darbībām galvenokārt balstās uz trauksmes cēlāju publikācijām un novēroto cilvēku vērību. Ar vieglo trivializāciju, šī prototipiskā, augsti attīstītā un viegli pieejamā analogā novērošanas ierīce aicina izstādes apmeklētājus paskatīties uz savām atklātajām telpām un iestādēm, lai tie paši jebkurā brīdī uzraudzītu, vai brīvība joprojām var tikt nodrošināta. Dažos vācu lauku dialektos Ei guck emol nozīmē “piesargies“. Latviešiem ir spēcīga tradīcija cīnīties par brīvību. Neatkarīgi no tā, kurš piedāvā draudzību vai aizsardzību, latviešiem nekad nevajadzētu atteikties no piesardzības.